Dnes je 28.10.2020, a zabává se 0 lidí

Vtipné texty - náhledy

Kategorie: Počítače a technika

Dopředu


Zásady bezpečnej práce s PC
1) Pred začatím práce na počítači prekontrolujte, či procesor nie je poškodený, prehriaty a či je nastavený na správnu frekvenciu, či pevný disk dosiahol dostatočné otáčky a či je pohyblivá časť chladiaceho ústrojenstva opatrená krytom.
2) Závady na počítači ihneď oznámte vedúcemu pracoviska. V každom prípade ihneď odpojte monitor, na sieťovej prípojke vypnite duplexný prenos a zaplombujte disk. Kým nie je porucha úplne odstránená, na vadnom počítači nepracujte.
3) Počítač používajte len na určený účel. Disketu netlačte násilím do mechaniky, neseďte v rovine žiarenia monitoru a s prácou začnite až po plnom zavedení operačného systému a dosiahnutí prevádzkovej teploty.
4) Pracujte len v upnutom pracovnom odeve a požívajte osobné ochranné pomôcky. Uprednostnite pracovné rukavice s vrúbkovaným alebo zdrsneným povrchom. Nenoste prstene, hodinky, retiazky, tamagoči a pod.
5) Pracovný stôl i pracovný priestor počítača udržujte v čistote. Nečistoty zo stola odstraňujte vysokotlakovým prúdom vody a na omytie monitoru použite technický benzín alebo lieh. Pri vymieňaní toneru si chráňte dýchacie ústrojenstvo viacvrstvovou šatkou.
6) Čistenie, mastenie a iné manipulácie na počítači vykonávajte, len keď je počítač v kľude, po vypnutí hlavným vypínačom a vyňatí poistiek. Pri klesajúcom výkone grafickej karty skontrolujte teplotu bodu varu chladiacej kvapaliny, prípadne ju dolejte na predpísanú hladinu.
7) Pred stlačením tlačítka Reset si obujte obuv s gumenou podrážkou a postavte sa na izolovanú položku. V horľavom prostredí ste povinný použiť zároveň azbestový oblek a preskúšať funkčnosť dostupných hasiacich prístrojov.
8) Pri príjme údajov z počítačovej siete alebo modemu pozorne sledujte rýchlosť toku dát a nesnažte sa ju umelo zvyšovať zdvojovaním prívodných káblov. Pri zahltení systému otočte odvzdušňovacím ventilom a zároveň použite na tvár ochranný štít.
9) Po vypnutí počítača neodchádzajte od neho dovtedy, kým sa nezastaví disk a chladiaci ventilátor. Jeho dobeh neskracujte tlakom na jeho bočné plochy alebo zaradením spätného chodu. Nakoniec vyberte operačný systém a uložte ho do vyhradenej uzamykateľnej skrinky u vedúceho pracoviska.
Ohodnoť!
MizernéSlabéPrůměrnéDobréVynikající
Dopředu
Zaslat mailem
Přidat na Facebook
Kód do vaši stránky, blogu
Vytisknout
Přidat obsah

Zaslat mailem

  
  

Přidat obsah

Kategorie: Soubor:

Odesláním obsahu potvrzuji, že přidávám jen svá vlastní díla nebo díla nechráněné autorským právem.Komentáře           

Vtipné obrázky